Bäbis på Malta – vaccinationer

En av alla saker jag kollade upp innan vi flyttade till Malta var hur vaccinationsprogrammet för spädbarn och barn ser ut. Det visade sig att det statliga programmet, som är obligatoriskt för alla barn på Malta, är nästan detsamma som i Sverige, fast med pneumocock-vaccinet utbytt mot vaccin mot Hepatit B.

5-in-1 i det statliga vaccinationsprogrammet är ett vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b. Ibland ges det som ett 6-in-1, med Hepatit B tillagt. Hepatit B ges som ett separat vaccin om inte 6-in-1 ges.

Tuberkulos är inte en allmän vaccination på Malta, men alla invandrare screenas för det och vaccineras vid behov. Sverige anses vara ett lågriskland för just TBC, och då behöver varken svenskar eller bäbisar som har svenska föräldrar vaccineras mot TBC.

Privata vaccinationer

Utöver det statliga programmet finns det några vaccinationer som rekommenderas till spädbarn på Malta, vilka då får bekostas och bokas privat. De vanligaste är vaccin mot pneumococker, som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet och kan ge lunginflammation, meningococker som orsakar hjärnhinneinflammation och Rota-virus som är ett magsjukevirus. Efter ett års ålder kan man även vacccinera mot vattkoppor. Här finns en utförlig lista över vilka vaccin som rekommenderas på Malta.

Det svåra med meningokocker är att det finns olika typer; A, B, C, W, Y, och det vanligaste vaccinet motverkar inte den vanligaste typen som är B. Det finns ett separat vaccin mot typ B, och det ingår i det nationella vaccinationsprogrammet i bland annat England.

På senare tid finns det även de som förespråkar att vaccinera bäbisar mot Hepatit A, eftersom det kommer en del gästarbetare till Malta från länder som har högre frekvenser av just Hepatit A. Ofta jobbar dessa gästarbetare också med mat – tillredning, servering eller catering.

Hur går det då till att vaccinera bäbisar på Malta?

För det statliga programmet är det precis som i Sverige – du får en kallelse hem i brevlådan till den första, som ofta kombineras med en läkarkoll, och infinner dig på en wellbaby clinic, där bäbisen kollas upp och sprutan administreras. Glöm inte baby’s book, där alla vaccinationer ska föras in.

För de följande tillfällena kommer ingen kallelse, utan vid varje besök bestäms nästa datum, som skrivs upp i baby’s book. Du får alltså se till att hålla reda på tiderna själv. Efter den första vaccinationen behöver du inte heller ta dig till någon wellbaby clinic, utan du får komma till ditt närmaste health center.

De privata vaccinationerna är lika lätta – antingen kontaktar du bäbisens barnläkare, eller din familjeläkare, och säger att du vill vaccinera bäbisen. Om du inte har någon familjeläkare, så finns det läkare tillgängliga på de flesta apotek, där också vaccinen säljs så du kan vaccinera bäbisen på drop-in.