Barn på Malta – skola

På Malta finns det tre sorters skolor – statliga, kyrkliga och privata, eller som de kallas här: independent schools. Barn mellan 4 och 16 år erbjuds kostnadsfri undervisning av staten vid de statliga skolorna, och mellan 5 och 16 år har barn skolplikt.

  • Alla skolor har skoluniform, som du får betala för privat. Du får också betala för förbrukningsmaterial, som till exempel papper och pennor, liksom för skolutflykterna, oavsett om skolan är avgiftsfri eller inte.
  • Skollunch serveras inte, utan du skickar med barnet en lunchlåda varje dag.
  • Aga är inte tillåtet på Malta.
  • Du kan ansöka om skolskjuts till dina barn om du bor långt från skolan. Denna tjänst är sedan hösten 2018 avgiftsfri.
Typisk lunchlåda för ett svenskt barn.

Statliga skolor

De statliga skolorna är avgiftsfria, och alla textböcker ingår.
Vilken skola dina barn ska gå på avgörs av var du bor. Du får i och för sig lov att anmäla ditt barn till vilken skola du vill, men i de statliga skolorna har elever som bor i staden förtur, och det är ganska ont om platser så det är svårt att få en plats på en skola som inte är i din stad.
Skolorna är inte könsuppdelade, utan både pojkar och flickor undervisas i samma skola.

Undervisningen är på maltesiska, utom för ämnet engelska. Men… det är inte helt sant. På vissa skolor, som ligger i områden där det bor mycket utlänningar, sker undervisningen av praktiska skäl på engelska. Ett par skolor där det går till så i praktiken är St Clara i Sliema och i St Julians, samt Maria Regina College i St Paul’s Bay. Dock vill inte skolledningen riktigt säga rakt ut att det är så, ens som svar på direkta frågor.

Religionsundervisningen är om katolicismen. Du som förälder har dock rätt att låta ditt barn avstå religionsundervisning, och som alternativ brukar undervisning i ”social skills” eller ”ethics” finnas.

Skulle ditt barn behöva extra språkundervisning för att hänga med på lektionerna finns det ett program för detta på de statliga skolorna, och du brukar få frågan när du registrerar ditt barn för undervisning.

För att få en plats kontaktar du skolan där du bor, och blir då ombedd att visa upp några dokument:

  • barnets födelseattest, översatt till engelska
  • kopior av föräldrarnas id
  • bevis på att du bor på Malta (och i rätt stad), till exempel en el-räkning
  • omdöme från tidigare undervisning, om det finns
Skoluniform för Sliema Primary.

Kyrkliga skolor

De kyrkliga skolorna är precis som de statliga avgiftsfria, men du får betala för förbrukningsmaterial och skoluniform, samt utflykter. Även här skickar du med barnet skollunch varje dag.

I de kyrkliga skolorna sker undervisningen oftast på engelska, utom för maltesiska. Du kan (såklart) inte heller välja bort religionsundervisningen. Eftersom de kyrkliga skolorna inte är statliga måste de inte heller ta emot eller göra plats för alla elever, utan de kan välja vilka barn som får plats. Ofta kommer du därför att bli ombedd att visa upp dopintyg och någon form av bevis på att du är katolik.

De kyrkliga skolorna på Malta har väldigt högt anseende, och undervisningen håller hög standard. Ofta är skolorna uppdelade i pojk- och flickskolor. Listor över vilka kyrkliga skolor som finns kan du hitta här.

Privata skolor

De privata skolorna står, liksom de kyrkliga, under överinseende av staten och följer samma läroplan som de statliga skolorna. Här hittar du listor över de privata skolorna på Malta.

Skolavgifterna varierar stort mellan skolorna, så fråga specifikt på den skola du är intresserad av. När vi kollade 2018 så varierade årsavgifterna mellan ungefär €3500 och €17 000.
Om du har barn i en ickestatlig skola får du göra ett skatteavdrag när du deklarerar. I budgeten för 2018 hävdades det att avdraget skulle höjas till €300 per barn (från €150), men jag verkar inte kunna hitta några officiella källor på det just i skrivande stund.

På de privata skolorna sker undervisningen på engelska, förutom på lektionerna i maltesiska. Du kan, precis som i de statliga skolorna, välja bort religionsundervisningen, men i de privata kan du dessutom välja att inte låta ditt barn delta i maltesiska-undervisningen. Ofta får ditt barn då istället lektioner i ”social skills” eller utökad engelskaundervisning, men de exakta alternativen varierar från skola till skola.

De privata skolorna har liksom de kyrkliga väldigt högt anseende, och de allra populäraste privata skolorna har flera års väntetid.

Ett svar på ”Barn på Malta – skola”

  1. […] går i en privatskola, Newark School Malta. Det finns flera anledningar till att vi valde som vi gjorde, och jag tänkte […]

Kommentarer är stängda.