Barn på Malta – lekplatser

Det finns gott om lekplatser i de flesta städer på Malta. För en svensk ser de dock en aning exotiska ut, eftersom de saknar både gräsmattor (av självklara anledningar) och sand. Istället är betongen belagd med någorlunda mjuka gummimattor i glada färger, och möjligen finns det låga buskar runt lekplatsen.

Gummimattor på betongen, och låga buskar runt om. Faktiskt också gräs, utanför själva lekplatsen.

Utrustningen på lekplatserna varierar, men ofta finns det en gungställning med några gungor och åtminstone en klätterställning med rutschkana.

Klätterställning för de lite mindre…
…och för de lite större.

Ibland hittar man också små vattenfontäner som väcker stor förtjusning hos alla barn. Vattnet är påslaget under de varma månaderna (dvs inte under vintern), så det gör inte så mycket att barnen blir plaskblöta under leken, för de torkar ju relativt snart igen.

Vattenlek, inte påslagen pga temperatur. Gungor i bakgrunden.

Det som inte finns på Malta är fotbollsplaner, eller fria ytor som kan användas till bollsporter eller andra former av utrymmeskrävande lekar och spring. Inte så konstigt, i och för sig, eftersom mark är en bristvara på Malta, men det blir ju lite svårt för de lite äldre barnen som kanske har tröttnat på lekplatser.

På en av lekplatserna i vår närhet finns det faktiskt ett par lekytor som är tomma och kan användas till lekar med boll eller skateboard- eller kickboardåkning. Dock finns det såklart skyltar som talar om att alltihop inte är tillåtet.